sábado, febrero 05, 2005

Evocació del carrer Prat de la Riba (I)

El carrer de Prat de la Riba de Mataró és un carrer de la banda de
llevant de l'eixample mataroní. Té, però unes característiques
pròpies, ja que el seu disseny és diferent del dels altres carrers del
sector. Al Pla d'Eixample de 1878 l'enginyer Melcior de Palau i
l'arquitecte Emili Cabanyes van projectar un nou vial des del final
del carrer de Cristina fins al sector conegut com a Puerto Rico, prop
de la riera de Sant Simó. El carrer es preveia de més amplada i amb
arbres, perquè fos la sortida de la ciutat antiga cap al camí de
Llavaneres o camí de les Cinc Sènies. I aquest nou carrer se'l va
anomenar Passeig de Puerto Rico. Més tard rebria el nom de Prat de la
Riba en homenatge al polític catalanista, primer president de la
Mancomunicat de Catalunya, entre els anys 1914 i 1917.