domingo, julio 03, 2005


- Posted by Picasa
Edifici del núm. 73 del carrer. Actualment propietat de la Fundació El Maresme. És el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç del Maresme. No hi ha constància de I'any de la fotografia, però probablement data dels anys de la República quan I'edifici era una Escola Racionalista.
O fins i tot potser és anterior. (Fotografia cedida per Enric Fontdeglòria a la Fundació El Maresme).