sábado, febrero 05, 2005

Evocació del carrer Prat de la Riba (II)

El primer tram del carrer de Prat de la Riba s'obrí a l'entorn del
1890. Un plànol de la ciutat, editat per l'Ajuntament l'any 1911,
assenyala l'existència de les primeres quatre illes de cases d'aquesta
via urbana, entre el Rierot i el carrer d'Alarcon. A la mateixa època
s'havia format també el tram final, amb les fàbriques Gassol i Clément
Marot. L'any 1915, a la fi del carrer, s'alçaren els edificis de
l'Escorxador projectats per l'arquitecte Melcior de Palau. La resta de
carrer quedà configurada durant els anys vint, tot i que l'obertura
del carrer de Floridablanca és molt més recent.