domingo, febrero 06, 2005

El poeta Josep Punsola va néixer al núm. 21

Josep Punsola nasqué el 19 d'agost de 1913 a Mataró. La seva infantesa transcorregué en un dels barris més populars de Mataró, al Puerto Rico.

Va néixer al carrer Prat de la Riba, aleshores dit encara Puerto Rico, núm. 21, cantonada al carrer Moreto. Com qualsevol infant d'aquells contorns, els seus primers passos foren per les amples voreres del carrer que, avui, tot i els anys transcorreguts, encara tenen el mateix ambient.

Josep Punsola