miércoles, marzo 22, 2006

Un carrer amb més futurLa Consellera-delegada d'obres de l'Ajuntament de Mataró, Montserrat López, s'ha reunit amb un grup de veïns del carrer Prat de la Riba per preveure un futur projecte de millora d'aquest eix viari.

La reunió es va celebrar el passat dilluns 20 de març al CEIP Meléndez Pelayo. L'acte va comptar amb la presència de Lluís Prades, com representant de l'Associació de Veïns de Mataró Centre-Eixample-Havanna i dels veïns del carrer que formen el grup de la Serenata del carrer Prat de la Riba, encapçalats per Dolors Silva.

Durant l'exposició que va dur a terme López es va donar a conèixer a grans trets tot el procés de transformació que hi ha previst a l'entorn i a la creació de nous equipaments. En aquest sentit, la possible ubicació d'una nova escola de primària i una altra de bressol, la disponibilitat de nous espais d'equipament públic a l'antiga nau rehabilitada de Can Gassol, o la ubicació de la seu social de la Colla Capgrossos a l'antic escorxador, entre d'altres actuacions, han d'afavorir la revitalitació d'una zona que gaudirà de nous equipaments i que quedarà ben relligada, formant part de la ciutat compacta. Tot això sense oblidar el paper que també ha de continuar jugant el comerç de proximitat i la petita indústria que dóna vida al barri.

La reunió va servir per copçar les inquietuds de veïns de diferents edats, els quals de forma unànime, han solicitat que s'aposti per una major accessibilitat al carrer, subsituint tots aquells materials que poden ser causa d'accidents per als vianants. Tot això, preservant les característiques que defineixen el Prat de la Riba com a carrer "d'ambient protegit" i que fan d'aquest un entorn d'interès que cal preservar.

La Consellera va estar atenta a tots els suggeriments que durant la reunió es va plantejar i d'altra banda va voler puntualitzar que una futurible actuació urbanísitica al carrer s'hauria de programar de cara al proper mandat, donat que per aquesta legislatura els pressupostos ja estan pràcticament esgotats. Tanmateix, la Consellera es va comprometre a projectar amb els tècnics municipals la millora del carrer, oferint les millors propostes, sempre en coherència amb les actuacions que s'estàn desenvolupant a la resta de carrers i barris de la ciutat.